InSpirea

InSpirea  – kreativt kurs i karriere- og kompetanseutvikling! 

For mange kan InSpirea erfaringsmessig være et kjærkomment pusterom i en hektisk hverdag, og for enkelte kan kurset bidra til å forebygge sykefravær. Deltakerne gis en mulighet til å få mer klarhet i hvordan de kan komme videre både i arbeidslivet og privat. 

Kurset har også til hensikt å skape et nytt selvbilde hos deltakerne, der de i en kreativ, inspirerende og trygg atmosfære kan få utviklet fortellingen om seg selv, sett fra et ressursperspektiv, sammen med en støttende gruppe.

Kurset har også som mål å gi deltakerne styrket selvtillit og ny innsikt, der humor, kreativitet og refleksjon i gruppe er viktige elementer.

For hvem
Kurset passer for alle, men det er en fordel at deltakerne har glede av å uttrykke seg gjennom estetiske og kreative uttrykk, samtale og refleksjon i en gruppe.

Hva
InSpirea er basert på anerkjent forskning innen veiledning og kreative gruppeprosesser. Kurset følger kvalitetsrammeverket for karriereveileding utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (HKdir)

Temaene er: Hvem er jeg? Hvem er jeg i møte med andre? Hva er min historie? Hvordan forteller jeg den? Hvor går veien videre? Hva nå? Hva er de neste skrittene?

Praktisk
Kurset holdes av erfarne kursledere fra Spir Kompetanse, og vil gå over 8 onsdager med oppstart 25. september 2024.

Kurset har en varighet på 3,5 timer, og forløper seg over 8 ganger. Det er plass til opptil 8 deltakere. Hver kursdeltaker får utlevert et kurshefte.

Påmeldte vil bli kontaktet av kursholdere ca. 3 uker før oppstart for videre informasjon.

Kursdatoer
Onsdager – 25.09, 09.10, 16.10, 23.10, 03.04, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11.
Tid: kl.12.00 – 15.30

Sted 
Spir Oslo, Spireaveien 8, Økern

Kursholdere: Inger-Lise Tømmerbakk og Tone Ingulstad.
Co–leder: Morten Bergheim

Spørsmål om dette kurset kan rettes til
Tone Ingulstad | Kursansvarlig Spir Kompetanse
tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 95 743