Tilbud til Oslo kommune

Spir Kompetanse AS yter tjenester til bydelene og etatene i Oslo kommune.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid. I 2021 var det 115 personer.

Bistand til ansatte i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi ulike tjenester til ansatte i Oslo kommune.
Klikk på de ulike tilbudene for å lese mer.

 • Personlige samtaler med egen veileder for å utforske muligheter i nåværende eller nytt arbeid.
 • Vi bruker strukturerte verktøy som igangsetter refleksjon rundt hvem man er, hva man kan og hva man vil.
 • Man vil få økt kunnskap om hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet.
 • Etter endt karriereveiledning bistår vi med å lage CV og søknad, vi gir opplæring i jobbsøkerstrategier, intervjutrening og kartlegging av konkrete jobbmuligheter.
 • Brukes i de situasjonene der den ansatte for eksempel har utfordringer på flere arenaer enn på jobben.
 • Man får hjelp til å sortere og kanskje se på situasjonen med litt nye øyne ved hjelp av coachens reflekterende spørsmål.
 • I fellesskap setter vi opp konkrete mål og finner strategier for å nå dem.
 • Brukes enten for å finne ut om det er mulig med tilrettelegging og endringer på egen arbeidsplass, eller for å prøve ut et annet arbeid i tråd med resultatet av karriereveiledningen.
 • Utprøving på egen arbeidsplass: Jobbkonsulenten vil foreta en planmessig observasjon av den ansatte i arbeidssituasjonen, og se på hva som eventuelt kan gjøres i forhold til fysiske tiltak, organisering av arbeidet og det psykososiale miljøet.
 • Utprøving i annet arbeid: Spir Oslo hjelper til å finne en egnet praksisplass der man i en periode kan teste ut om man kan fungere i en annen type arbeid enn det man har i dag.

Kreativt kurs i karriere- og kompetanseutvikling

Det blir ikke satt om nye InSpireakurs høsten 2023 da det skal utarbeides en sertifisering av kurset. Nye kurs blir satt opp til våren.

Spørsmål om dette kurset kan rettes til:
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 05 743

Metoden:

I en prestasjonsfri sone, tar vi i bruk ulike kreative uttrykk, kombinert med undervisning, aksjonsorienterte metoder, avspenning og refleksjon. Metoden er basert på anerkjent forskning innen veiledning, kognitiv atferdsteori og kreative gruppeprosesser

Deltakerne inviteres til å bli med på en inspirerende, meningsfull, lærerik og kreativ «reise», der fokuset er å få energi og vitalitet, håp og mening i livet, styrket selvtillit og kraft på veien videre i arbeidslivet og egen karrierevei.

Deltakerne blir en del av en fast gruppe på maks 8 personer, som støtter og heier på hverandre med en god blanding av alvor og humor!

Temaene:

 • Hvem er jeg? Hva er mine interesser, verdier, egenskaper og ressurser?
 • Hvem er jeg i møte med andre? Hva ønsker jeg å vise?
 • Hva er min historie? Hvordan forteller jeg den? Skape et nytt narrativ.
 • Hvor går veien videre? Hva nå?

Spir Oslos Læringsnettverk kan tilby kartlegging med påfølgende tilrettelagt undervisning innen:

 • Lese- og skriveferdigheter
 • Yrkesnorsk
 • Opplæring mot norskprøve
 • Tallforståelse
 • Digitale ferdigheter
 • Læringsstøtte for eksempel fram til fagprøven
 • Kurset er utviklet av Rådet for Psykisk Helse, og er basert på kognitiv atferdsteori.
 • Passer for alle som opplever en form for belastning eller stress i jobb eller privatliv.
 • Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og lære seg en metode for mestring. Etter kurset vil man kunne møte utfordringer på en slik måte at det oppleves kontrollerbart eller håndterlig, noe som kan føre til varige endringer.
 • Kurset er basert på kognitiv teori, og gir gode resultater hvis man er villig til å gjøre en egeninnsats. Holdes av sertifiserte, erfarne instruktører.
 • Krever gode norskkunnskaper.

2,5 time en gang i uken over 8 uker + 2 oppfølgingsdager med 3-4 ukers mellomrom.

Alle deltakerne får en egen kursbok som brukes aktivt gjennom hele kurset.

KiB-kurs høsten 2023: 
Kurset er fullbooket og det jobbes med å sette opp et nytt kurs. Mer informasjon vil komme i løp av uke 33

Påmelding:
Til din jobbkonsulent, eller ved innsøking til Oslo Kommune-teamet.

Spørsmål om dette kurset kan rettes til:
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 05 743

Tankevirus er et nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike Tankevirus, som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Hvem passer kurset for?

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra «normale folk»,

men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.

Dette kurset er derfor for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Målet med kurset

 1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 
 3. Kunnskap om ulike Tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.


Gjennomføring

Kurset blir holdt hos Spir Oslo i Spireaveien 8, i kursrommet som heter Aftenrød. Møt opp i resepsjonen. Det går over 4 ganger á 2 timer pr. gang. Det vises først en film og etterpå reflekterer vi i fellesskap rundt filmens innhold. Det blir også lagt inn tid til egenrefleksjon. Det er ikke noe krav til å utlevere noe fra sin egen livssituasjon om det ikke kjennes komfortabelt.

Kursdager

Onsdag 13. september kl. 09.30–11.30
Onsdag 20. september kl. 09.30–11-30
Onsdag 27. september kl. 0930–11.30
HØSTFERIE
Onsdag 11. oktober kl. 09.30–11.30

Praktisk

Påmelding: Send en e-post til Gøril Johannessen goril.johannessen@spiroslo.no, med løpenummer på deltaker som ønsker å delta.

Frist: mandag 11. september

Maks deltakere: 20 personer

Kursinstruktører: Tone Ingulstad og Gøril Johannessen | Veiledere/ kursholdere

VELKOMMEN!

Lurer du på noe mer?

Monica Schilvold
Teamleder – Søkere fra Oslo kommune

Tlf. 977 32 309 
E-post monica.schilvold@spiroslo.no

Andreas Karth Roald
Avdelingsleder – Spir Kompetanse

Tlf: 415 28 815
E-post: andreas.roald@spiroslo.no

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.