Tilbud til Oslo kommune

Spir Kompetanse AS yter tjenester til bydelene og etatene i Oslo kommune.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid. I 2021 var det 115 personer.

Bistand til ansatte i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi ulike tjenester til ansatte i Oslo kommune.
Klikk på de ulike tilbudene for å lese mer.

 • Personlige samtaler med egen veileder for å utforske muligheter i nåværende eller nytt arbeid.
 • Vi bruker strukturerte verktøy som igangsetter refleksjon rundt hvem man er, hva man kan og hva man vil.
 • Man vil få økt kunnskap om hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet.
 • Etter endt karriereveiledning bistår vi med å lage CV og søknad, vi gir opplæring i jobbsøkerstrategier, intervjutrening og kartlegging av konkrete jobbmuligheter.
 • Brukes i de situasjonene der den ansatte for eksempel har utfordringer på flere arenaer enn på jobben.
 • Man får hjelp til å sortere og kanskje se på situasjonen med litt nye øyne ved hjelp av coachens reflekterende spørsmål.
 • I fellesskap setter vi opp konkrete mål og finner strategier for å nå dem.
 • Brukes enten for å finne ut om det er mulig med tilrettelegging og endringer på egen arbeidsplass, eller for å prøve ut et annet arbeid i tråd med resultatet av karriereveiledningen.
 • Utprøving på egen arbeidsplass: Jobbkonsulenten vil foreta en planmessig observasjon av den ansatte i arbeidssituasjonen, og se på hva som eventuelt kan gjøres i forhold til fysiske tiltak, organisering av arbeidet og det psykososiale miljøet.
 • Utprøving i annet arbeid: Spir Oslo hjelper til å finne en egnet praksisplass der man i en periode kan teste ut om man kan fungere i en annen type arbeid enn det man har i dag.

Mål:
Kurset har til hensikt å skape et nytt narrativ hos deltakerne, der de i en kreativ og trygg atmosfære kan få utviklet den gode historien om seg selv, sammen med en støttende gruppe. Kurset vil bidra til å gi styrket selvtillit, ny innsikt og energi på veien videre, både i arbeidslivet og privat. 

For hvem:
Kurset passer for alle, men det er en fordel at deltakerne har glede av å uttrykke seg gjennom estetiske og kreative uttrykk, samtale og refleksjon i en gruppe. For noen kan kurset også være et ledd i en prosess for å forebygge sykefravær, samt å stå bedre rustet i endring- og omstillingsprosesser.

Hva:
InSpirea er basert på anerkjent forskning innen veiledning og kreative gruppeprosesser. Kurset følger kvalitetsrammeverket for karriereveileding utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (HKdir)

Temaene er: Hvem er jeg? Hvem er jeg i møte med andre? Hva er min historie? Hvordan forteller jeg den? Hvor går veien videre? Hva nå?

Praktisk:
Kurset holdes av erfarne kursledere fra Spir Kompetanse, og vil gå over 8 onsdager med oppstart 28. februar 2024. Kurset har en varighet på 3,5 timer, og forløper seg over 8 ganger. Det er plass til opptil 8 deltakere. Hver kursdeltaker får utlevert et kurshefte.

Påmeldte vil bli kontaktet av kursholdere ca. 3 uker før oppstart for videre informasjon.

Kursdatoer:
Onsdager – 28.02, 06.03, 13.03, 20.03, 03.04, 10.04, 17.04 og 24.04.
Tid: kl.12.00 – 15.30.

Kursholdere: Monica Schilvold og Tone Ingulstad,
co–leder: Inger–Lise Tømmerbakk

Spørsmål om dette kurset kan rettes til:
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 95 743

Spir Oslos Læringsnettverk kan tilby kartlegging med påfølgende tilrettelagt undervisning innen:

 • Lese- og skriveferdigheter
 • Yrkesnorsk
 • Opplæring mot norskprøve
 • Tallforståelse
 • Digitale ferdigheter
 • Læringsstøtte for eksempel fram til fagprøven
 • Kurset er utviklet av Rådet for Psykisk Helse, og er basert på kognitiv atferdsteori.
 • Passer for alle som opplever en form for belastning eller stress i jobb eller privatliv.
 • Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og lære seg en metode for mestring. Etter kurset vil man kunne møte utfordringer på en slik måte at det oppleves kontrollerbart eller håndterlig, noe som kan føre til varige endringer.
 • Kurset er basert på kognitiv teori, og gir gode resultater hvis man er villig til å gjøre en egeninnsats. Holdes av sertifiserte, erfarne instruktører.
 • Krever gode norskkunnskaper.

2,5 time en gang i uken over 8 uker + 2 oppfølgingsdager med 3-4 ukers mellomrom.

Alle deltakerne får en egen kursbok som brukes aktivt gjennom hele kurset.

KiB-kurs våren 2024: 
Oppstart 15.02.2024 fra kl. 12.00–14.30
29.02, 07.03, 14.03, 21.03, 04.04, 11.04, 18.04
Oppfølgingsdatoer: 09.05 og 06.06

Påmelding:
Til din jobbkonsulent, eller ved innsøking til Oslo Kommune-teamet.

Spørsmål om dette kurset kan rettes til:
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 95 743

Tankevirus er et nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike Tankevirus, som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Hvem passer kurset for?

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra «normale folk», men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.

Dette kurset er derfor for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Målet med kurset

 1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 
 3. Kunnskap om ulike Tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.


Gjennomføring

Kurset blir holdt hos Spir Oslo i Spireaveien 8, i kursrommet som heter Aftenrød. Møt opp i resepsjonen. Det går over 4 ganger á 2,5 timer pr. gang. Det vises først en film og etterpå reflekterer vi i fellesskap rundt filmens innhold. Det blir også lagt inn tid til egenrefleksjon. Det er ikke noe krav til å utlevere noe fra sin egen livssituasjon om det ikke kjennes komfortabelt.

Kursdager

Torsdag 11.04.2024, kl. 12.00–14.30
Torsdag 18.04.2024, kl. 12.00–14.30
Torsdag 25.04.2024, kl. 12.00–14.30
Torsdag 02.05.2024, kl. 12.00–14.30

Spørsmål om dette kurset kan rettes til:
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 95 743

VELKOMMEN!

Lurer du på noe mer?

Marit Hals Bjelland
Teamleder – Søkere fra Oslo kommune

Tlf. 976 02 842
E-post: marit.hals.bjelland@spiroslo.no

Andreas Karth Roald
Avdelingsleder – Spir Kompetanse

Tlf: 415 28 815
E-post: andreas.roald@spiroslo.no

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.