Tilbud og tjenester til Oslo kommune

Spir Kompetanse AS tilbyr ulike aktiviteter og tjenester til ansatte i Oslo kommune.

Våre aktiviteter er spesielt beregnet for ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller som ønsker å komme tilbake i jobb, men dette er ikke et kriterie for å være deltaker hos oss. 

Se filmen om kurskonseptet InSpirea!

 Spir går nye veier innen kreativ karriereveiledning! InSpirea, kreativt kurs i karriere- og kompetanseutvikling er et nytt konsept, utviklet på Spir. Her kombineres tradisjonelle veiledningsmetoder med kreative/estetiske uttrykk.

Kurset er forankret i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)

Bistand til ansatte i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi ulike tjenester til ansatte i kommunen. Klikk på de ulike tilbudene for å lese mer. 

PS: Høstens kurs blir lagt ut i løp av juni!

Mål: Du skal oppleve å bli tryggere på dine valg av utdanning og jobb ved å få mer kunnskap om hvem du er.

For hvem: For deg som ønsker bistand til å sortere tanker rundt hvordan man selv kan utvikle seg i eget arbeid, eller der du vurderer mer utdanning eller annet type arbeid.

Hva: Du vil sammen med jobbveileder utforske muligheter i nåværende eller nytt arbeid. Vi bruker strukturerte verktøy for å igangsette refleksjon rundt dine interesser, ressurser, mål og muligheter, og vi tar disse resultatene med oss videre inn i samtaler.

Mål: Du som jobbsøker skal følge deg tryggere i jobbsøkerprosessen med en oppdatert CV og utarbeidet søknad.

For hvem: For deg som trenger bistand i jobbsøkerprosessen.

Hva: I samarbeid med jobbveileder vil du få muligheten til å utarbeide en CV og jobbsøknad, samt lære hvordan du skal lese og svare ut en stillingsutlysning. Du kan også trene med jobbveileder i forkant av et jobbintervju.

Mål: En arbeidsutprøving gir deg mulighet til å få delta i arbeidslivet på en måte som er hensiktsmessig og bærekraftig. 

For hvem: For deg som er usikker på hva du kan jobbe med, og ønsker å prøve ut et type arbeid som er bedre tilpasset deg og din livssituasjon. 

Hva: Dette tiltaket gir deg mulighet til å prøve ut og vurdere dine ferdigheter på andre arbeidsplasser. Du kan da få relevant kompetanse og/eller opparbeide din arbeidskapasitet. Varigheten på utprøvingen varierer mellom tre måneder til et år avhengig av ditt utgangspunkt. 

Mål: Arbeidsevnevurdering er en objektiv vurdering av dine ressurser og begrensinger av betydning for arbeidet, med mål om å finne en god løsning på din arbeidssituasjon.

For hvem: Tiltaket er nyttig for deg som har utfordringer med arbeidsevne, enten på grunn av helseproblemer, skader eller andre faktorer som påvirker din evne til å utføre arbeid.

Hva: Arbeidsevnevurdering kan brukes til å identifisere passende arbeidsoppgaver, tilretteleggingsbehov og grad av arbeidsevne. Arbeidsevnevurderingen kan utføres på egen arbeidsplass eller en ekstern praksisarena. Tiltaket ender i en rapport med oppsummering av vurderingen som er gjennomført.

Mål: Coaching har til hensikt å skape større bevissthet i eget liv, egne behov, verdier og ferdigheter.

For hvem: Coaching er for deg som har endringsvilje, og trenger hjelp til
å sortere tankene og kanskje se på situasjonen med litt nye øyne.

Hva: Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom deg og jobbveileder. Coaching har hovedfokus på nåsituasjon og hvilke steg og endringer som skal til for å nå et ønsket mål. Jobbveileder fungerer som en sparringspartner med sine reflekterende spørsmål.

Mål: For mange kan InSpirea erfaringsmessig være et kjærkomment pusterom i en hektisk hverdag, og for enkelte kan kurset bidra til å forebygge sykefravær. Deltakerne gis en mulighet til å få mer klarhet i hvordan de kan komme videre både i arbeidslivet og privat. 

Kurset har også som mål å gi deltakerne styrket selvtillit og ny innsikt, der humor, kreativitet og refleksjon i gruppe er viktige elementer.

For hvem: Kurset passer for alle, men det er en fordel at deltakerne har glede av å uttrykke seg gjennom estetiske og kreative uttrykk, samtale og refleksjon i en gruppe.

Hva: InSpirea er basert på anerkjent forskning innen veiledning og kreative gruppeprosesser. Kurset følger kvalitetsrammeverket for karriereveileding utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (HKdir)

Du kan lese mer om InSpirea her.

KiB-kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Målet er at kursdeltakerne skal kunne kartlegge egne belastninger og tankestiler og deretter videreutvikle egne mestringsferdigheter.  

For hvem 
Kurset passer for deg som opplever en form for belastning eller stress i jobb eller privatliv. Det kreves evne til refleksjon, konsentrasjon og gode norskkunnskaper.

Kurset holdes av erfarne kursledere fra Spir Oslo. 

Praktisk info
8 + 2 torsdager kl. 12.30–15.30. 

Hver kursdeltaker får utlevert et kurshefte. Det legges opp til arbeid i kursgruppen samt hjemmearbeid.

Kursdatoer 
12.09., 19.09., 26.09., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 07.11., 05.12. og 09.01.

Påmelding
Til din jobbveileder, eller ved innsøking til Oslo Kommune-teamet.

Spørsmål om dette kurset kan rettes til
Maria Sjømyr
maria.sjoemyr@spiroslo.no
Mobil: 457 22 84

Tankevirus er et mestringskurs som har til hensikt å avsløre «tankevirus» i hverdagen din. Du skal gjennom dette kurset kunne avsløre egne uhensiktsmessige tanker og lære teknikker og måter å endre dem på.

For hvem 
Kurset passer for alle, fra de som sliter med angst og depresjon, til de som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Hva
Tankevirus er basert på kognitiv adferdsteori, og en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016). Det vises en film pr. kursgang, som danner grunnlag for videre refleksjon i gruppen. Praktisk: Kurset har en varighet på 2,5 timer per gang, og forløper seg
over 3 ganger. Det er plass til opptil 15 deltakere.

Gjennomføring 
Kurset blir holdt hos Spir Oslo I Spireaveien 8. Det går over 4 ganger á 2,5 time per gang. Det vises først film og etterpå reflekterer vi i felleskap rundt filmens innhold. Det blir også lagt inn tid til egenrefleksjon. Det er ikke grav til å utlevere noe fra sin egen livssituasjon om det ikke kjennes komfortabelt. 

Praktisk
Kursinstruktører: Truls Lühr Olsen og Gøril Johannesen som er veiledere i Spir Oslo.

Påmeldte vil bli kontaktet av kursholdere cirka 3 uker før oppstart for videre informasjon.

Kursdager
Tirsdag 10.9., kl. 12.30–15.00
Tirsdag 17.9., kl. 12.30–15.00
Tirsdag 24.9., kl. 12.30–15.00
Tirsdag 8.10., kl. 12.30–15.00

Spørsmål om dette kurset kan rettes til
Tone Ingulstad | Kursansvarlig
E-post: tone.ingulstad@spiroslo.no
Mobil: 905 95 743

VELKOMMEN

Lurer du på noe mer?

Marit Hals Bjelland
Teamleder – Søkere fra Oslo kommune

Tlf. 976 02 842
E-post: marit.hals.bjelland@spiroslo.no

Andreas Karth Roald
Avdelingsleder – Spir Kompetanse

Tlf: 415 28 815
E-post: andreas.roald@spiroslo.no

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.