Tiltak og tjenester

Våre tiltak og tjenester

Spir Oslo er godkjent tiltaksleverandør av NAV. Det betyr at i de tiltakene vi er godkjent for, kommer søkerne våre fra NAV, og det er saksbehandler på NAV som søker inn sammen med potensiell deltaker til Spir Oslo.  I tillegg yter vi tjenester til bydelene og etatene i Oslo kommune. Vi tar i mot søknader fra langtidssykemeldte og personer som er i omstilling og som har sin arbeidsplass i Oslo kommune og som trenger karriereveiledning og påfyll. Dette for enten å gå tilbake til den jobben de er sykmeldt fra, eller å få til nødvendig tilrettelegging, og for noen kanskje finne seg en annen jobb. For personer som er i en omstilling bistår vi også med alt dette og også finne en ny jobb. Bydelene kan og sammen med aktuelle søkere be om tilbud til sosialklienter, flyktninger og andre som har behov for det.

Basert på bestilling, gir vi karriereveiledning og kartlegging, lager individuelle handlingsplaner sammen med søker og bistår på veien mot jobb. Det kan handle om kompetanseheving, styrking av basiskompetanse, yrkesnorsk og relevant praksis, i eller utenfor bedriften vår. Vi har et utstrakt samarbeid med næringslivet i Oslo og Akershus. Alle våre søkere har rett til individuell veiledning og bistand ut fra sitt ståsted.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid. I 2019 var det 132 personer.

Vi er godkjent for disse NAV-tiltakene

AFT - Arbeidsforberedende trening

«Å kartlegge, betyr å se hvem du er. Har du utfordringer, hva har du av ressurser? Hvor gløder du?»

Som deltaker i AFT får du individtilpasset og tett oppfølging av en jobbkonsulent. Tilbudet inneholder: kartlegging av dine ferdigheter og kompetanse, karriereveiledning og en handlingsplan. Vi hjelper deg med jobbsøk, rett praksisplass og lønnet arbeid.

Vårt fokus er dine karriereferdigheter og dine muligheter på arbeidsmarkedet. Vi jobber helt individuelt sammen med deg om dine ønsker og muligheter, og følger deg på veien mot dine mål.

Vi har for tiden ledige plasser i AFT og inntak gjøres fortløpende. Maks ventetid er 14 dager.

Du finner en brosjyre om tilbudet her.


Lurer du på tilbudsinnholdet i AFT?
Ta kontakt med avdelingsleder
Anne Rita Kvernmo på tlf. 924 03 259,
eller en av teamlederne våre
Terje Jørgen Larsen på tlf. 930 58 207
Mimount Elatyaoi på tlf. 930 59 274

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

«Vi vet at folk er flinke, og vi er flinke til å se hvordan.»

VTA er et tilbud for personer som har fått innvilget eller vil få innvilget uføretrygd. Tiltaket skal legge til rette for at arbeidstaker får:
• Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ønsker og behov
• Nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell
• Utvikle sine yrkesmessige forutsetninger og karriereferdigheter
• Få vurdert sine muligheter jevnlig opp mot andre arbeid og inkluderingstiltak, utdanning, hospitering/praksis og ansettelse i det ordinære arbeidsliv.

Lurer du på tilbudsinnholdet i VTA?
Ta kontakt med avdelingsleder
Marianne Solberg på tlf. 990 48 880

Vi tilbyr følgende tjenester for Oslo kommune

Karriereveiledning for ansatte i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi Karriereveiledning og omstilling for ansatte i Oslo kommune. Tilbudet er spesielt rettet mot ansatte som er sykemeldte eller i en omstillingsprosess.

Det er arbeidsgiver som søker inn. For bydeler og etater i Oslo kommune tilbys skreddersøm til arbeidstakere som har behov for ytterligere avklaring enn det arbeidsgiver kan tilby. Etter karriereveiledning og avklaring kan ansatte som kommer fra Oslo kommune velge blant andre av våre tilbud dersom det er hensiktsmessig for å komme seg tilbake til jobb, eller finne annet arbeid.

Last ned søknadsskjema for ansatte i Oslo kommune her.

Arbeidstreningsplasser for sosialhjelpsmottakere og nyankomne flyktninger

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi kartlegging, karriereveiledning, praksisplasser og kompetanseheving for deltakere som mottar sosialhjelp, eller annen stønad i kommunen. Tilbudet er spesielt rettet mot ungdom med arbeidsplikt, langtidsledige sosialklienter, nyankomne flyktninger og andre som trenger mer bistand enn det kommunen kan tilby.

Det er bydelene (NAV) som søker inn. Alle tilbud hos oss starter med nødvendig kartlegging og karriereveiledning, slik at søker får en plan for videre nødvendige tiltak, og med mål om at personen kan få og beholde et arbeid. Arbeidstreningstilbudet foregår i eller utenfor bedriften, ofte kombinert med yrkesnorsk eller nødvendig påfyll av fagkompetanse (link til Læringsnettverket). Vårt markedsteam bistår søkerne til å finne riktig praksis/arbeidsplass og følger opp til søker er i lønnet arbeid.

Last ned søknadsskjema for deltakere fra Oslo kommune her.

Lurer du på noe mer?

Mer om karriereveiledning, kurs og andre tilbud finner du hos Spir Karriere, eller ta kontakt med en av oss.

Monica Schilvold
Teamkoordinator på søkere fra Oslo kommune
tlf. 977 32 309 eller mail meg

Andreas Karth Roald
Fagleder Læringsnettverket
tlf. 415 28 815 eller mail meg

Kari Janne Stene
Avdelingsleder Spir Kompetanse
tlf. 922 45 185 eller mail meg

Anne Rita Kvernmo
Avdelingsleder Spir Karriere
tlf. 924 03 259 eller mail meg

Kontakt oss

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.

Send oss en melding

Her finner du oss

Jerikoveien 14
1067 Oslo
tlf. 900 67 777
post@spiroslo.no