Tilbud til Oslo kommune

Tilbud til Oslo kommune

Spir Oslo yter tjenester til bydelene og etatene i Oslo kommune.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid. I 2019 var det 132 personer.

Vi tilbyr følgende tjenester for Oslo kommune

Bistand til ansatte i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi ulike tjenester til ansatte i Oslo kommune.

Dette er: Karriereveiledning, Arbeidsutprøving (inkl. karriereveiledning/kartlegging), Coaching, Basisferdigheter: kartlegging og opplæring (lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter), KiB-kurs (kurs i belastningsmestring) Andre kurs (som for eksempel innen Jobbsøking og livsendring)

Tilbudet er spesielt rettet mot ansatte som er sykemeldte eller er i en omstillingsprosess.

Det er arbeidsgiver som søker inn. For bydeler og etater i Oslo kommune tilbys skreddersøm til arbeidstakere som har behov for ytterligere avklaring enn det arbeidsgiver kan tilby. Lurer du på om din ansatte er i målgruppen ta kontakt for en prat.

Les mer om våre tilbud i dette heftet.

Last ned søknadsskjema for ansatte i Oslo kommune her.

Arbeidstreningsplasser for bydelene i Oslo kommune

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi praksisplasser og kompetanseheving innen blant annet renovasjon (Ombrukshjørnet på Haraldrud), og kantinearbeid.

Dette er et tilbud spesielt rettet mot deltakere Groruddalen, men er åpent for alle bydelene i Oslo Kommune dersom vi har ledige plasser. Aktuelle kandidater som fullfører opplæringen vil få kompetansebevis innen renovasjon eller renhold. Tilbudet er spesielt rettet mot ungdom med arbeidsplikt, langtidsledige sosialklienter, nyankomne flyktninger og andre som trenger mer bistand enn det kommunen kan tilby.

Ta kontakt for mer informasjon.

Last ned søknadsskjema for deltakere fra Oslo kommune her.

Lurer du på noe mer?

Monica Schilvold
Teamleder søkere fra Oslo kommune
tlf. 977 32 309 eller e-post monica.schilvold@spiroslo.no

Anne Rita Kvernmo
Fagsjef Karriere & Kompetanse
tlf. 924 03 259 eller e-post anne.rita.kvernmo@spiroslo.no

Kontakt oss

Send oss en melding

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.

Her finner du oss

Spireaveien 8
0580 Oslo
tlf. 900 67 777
post@spiroslo.no