Spir Oslo blir organisert i konsern fra 01.01.22

Spir Oslo, heretter kalt morselskap, blir organisert i konsern med datterselskapene Spir Arbeidsinkludering AS og Spir Kompetanse AS fra 01.01.22. I den forbindelsene må vi informere våre kunder og leverandører om dette, og at vi fremdeles holder til på samme adresse.

Adresser

Spireaveien 8, 0580 Oslo for alle selskapene unntatt Spir Mekanisk som ligger i Rosenholmveien 6, 1252 Oslo,og Spir Bil som ligger i Jerikoveien 14, 1067 Oslo. De skal i løp av 2022 flytte til Spireaveien 8. Vår felles postadresse er Postboks 106 Økern, 0509 Oslo.

Morselskap

Spir Oslo AS har samme organisasjonsnummer 817 066 542 og bankkontonummer som tidligere 6142 05 52105.

Datterselskaper

Spir Arbeidsinkludering har fått eget organisasjonsnummer 928 147 959 og nytt bankkontonummer 6039 16 06490. I Spir Arbeidsinkludering inngår:

 • Forhåndsgodkjent tiltaksleverandør for NAV for tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Spir Bil
 • Spir Print og Grafisk
 • Spir Jobbfrukt
 • Spir Kantine og Catering
 • Spir Lager og logistikk
 • Spir Søm og redesign
 • Spir Pakking og nettbutikk

Spir Kompetanse AS har fått eget organisasjonsnummer 928 147 967 og bankkontonummer 6039 16 06504. I Spir Kompetanse AS inngår:

 • Spir Mekanisk
 • Læringsnettverket
 • Fagoppfølging og utvikling innenfor tilrettelagte læreplasser
 • Oslo kommune-teamet
 • Prosjekter, som Lindeberghjemmet, Ung Stovner, eRasmus, andre prosjekter
 • Anbud for NAV Tiltak og andre

Fakturainformasjon

Faktura til de tre selskapene kan sendes som EHF-format til
Spir Oslo AS org.nr. 817 066 542
Spir Arbeidsinkludering AS org.nr. 928 147 959
Spir Kompetanse AS org.nr. 928 147 967

Vi tar også i mot faktura sendt til vår fakturaadresse faktura@spiroslo.no eller til vår felles postadresse og fordeler til riktig firma.

Vennligst oppdater denne informasjonen i deres systemer.

Ved uklarheter knyttet til fremtidig leverandør/kundeforhold ta kontakt med vårt sentralbord tlf. 900 67 777, eventuelt direkte med kontaktpersonen dere allerede har i Spir.