Våre NAV-tiltak

Spir Arbeidsinkludering AS er godkjent tiltaksleverandør av NAV. Det betyr at i de tiltakene vi er godkjent for, kommer søkerne våre fra NAV, og det er saksbehandler på NAV som søker inn sammen med potensiell deltaker til Spir.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid.

I 2021 var det 115 personer.

Vi er godkjent for disse NAV-tiltakene

AFT - Arbeidsforberedende trening

«Å kartlegge, betyr å se hvem du er. Har du utfordringer, hva har du av ressurser? Hvor gløder du?»

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Spir Oslo har 150 plasser i AFT, og tilbudet fra oss kan omfatte:

 • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser
 • Opplæring i grunnleggende ferdigheter ved behov
 • Karrierekompetanse – kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sine omgivelser, til å handle og ta valg og håndtere liv, læring og arbeid
 • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader
 • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften
 • Yrkesopplæring
 • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter
 • Avklare arbeidsevne og arbeidsmuligheter
 • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning
 • AFT Ung, som er et frivillig tilbud for deltakere under 30 år. Det legges til rette for at unge deltakere kan møtes, både for å knytte kontakter og dele erfaringer, men også øve på sosiale ferdigheter.

I et AFT-tiltak hos oss kan du også være lærling og gjennomføre læreperioden innen disse fagene.

Lurer du på tilbudsinnholdet i AFT?
Ta kontakt med oss!

Teamledere AFT:
Anita Ingvaldsen Moltzau på tlf. 904 70 003
eller e-post anita.moltzau@spiroslo.no

Kari Janne Stene på tlf. 922 45 185
eller e-post kari.janne.stene@spiroslo.no

Teamleder AFT Ung:
Marit Austbø på tlf. 957 34 229
eller e-post marit.austbo@spiroslo.no

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

«Vi vet at folk er flinke, og vi er flinke til å se hvordan.»
VTA er et tilbud for personer som har fått innvilget eller vil få innvilget uføretrygd. Spir Oslo har 43 plasser. Tiltaket skal legge til rette for at arbeidstaker får:
 • Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ønsker og behov
 • Nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell
 • Utvikle sine yrkesmessige forutsetninger og karriereferdigheter
 • Få vurdert sine muligheter jevnlig opp mot andre arbeids- og inkluderingstiltak, utdanning, hospitering/praksis og ansettelse i det ordinære arbeidsliv.

Du finner en folder om tilbudet her.

Lurer du på tilbudsinnholdet i VTA?
Ta kontakt med avdelingsleder
Marianne Solberg på tlf. 990 48 880
eller e-post marianne.solberg@spiroslo.no

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.