NAV-tiltak

Våre NAV-tiltak

Spir Oslo er godkjent tiltaksleverandør av NAV. Det betyr at i de tiltakene vi er godkjent for, kommer søkerne våre fra NAV, og det er saksbehandler på NAV som søker inn sammen med potensiell deltaker til Spir Oslo.

Hvert år bidrar vi til at flere enn 100 mennesker går ut i lønnet arbeid igjen, og mange flere finner en aktiv løsning for veien videre mot arbeid. I 2019 var det 132 personer.

Vi er godkjent for disse NAV-tiltakene

AFT - Arbeidsforberedende trening

«Å kartlegge, betyr å se hvem du er. Har du utfordringer, hva har du av ressurser? Hvor gløder du?»

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Spir Oslo har 175 plasser i AFT, og tilbudet fra oss kan omfatte:

 • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser
 • Opplæring i basisferdigheter ved behov
 • Karrierekompetanse – kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sine omgivelser, til å handle og ta valg og håndtere liv, læring og arbeid.
 • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader
 • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften
 • Yrkesopplæring
 • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter
 • Avklare arbeidsevne og arbeidsmuligheter
 • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning

I et AFT-tiltak hos oss kan du også være lærling og gjennomføre læreperioden innen disse fagene.

Du finner en brosjyre om tilbudet her.

Lurer du på tilbudsinnholdet i AFT?
Ta kontakt med fagsjef
Anne Rita Kvernmo på tlf. 924 03 259
eller e-post anne.rita.kvernmo@spiroslo.no
Teamleder AFT:

Kristoffer Borgen-Byng  på tlf.976 23 0395
eller e-post kristoffer.borgen-byng@spiroslo.no
Anita Ingvaldsen Moltzau  på tlf. 904 70 003
eller e-post anita.moltzau@spiroslo.no

Teamleder AFT Ung:

Marit Austbø  på tlf. 957 34 229
eller e-post marit.austbo@spiroslo.no

 

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

«Vi vet at folk er flinke, og vi er flinke til å se hvordan.»

VTA er et tilbud for personer som har fått innvilget eller vil få innvilget uføretrygd. Spir Oslo har 43 plasser. Tiltaket skal legge til rette for at arbeidstaker får:

 • Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ønsker og behov
 • Nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell
 • Utvikle sine yrkesmessige forutsetninger og karriereferdigheter
 • Få vurdert sine muligheter jevnlig opp mot andre arbeids- og inkluderingstiltak, utdanning, hospitering/praksis og ansettelse i det ordinære arbeidsliv.

Du finner en brosjyre om tilbudet her.

Lurer du på tilbudsinnholdet i VTA?
Ta kontakt med avdelingsleder
Marianne Solberg på tlf. 990 48 880
eller e-post marianne.solberg@spiroslo.no

Årsrapporter

Kontakt oss

Send oss en melding

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.

Her finner du oss

Spireaveien 8
0580 Oslo
tlf. 900 67 777
post@spiroslo.no