Læringsnettverket

Vi tilbyr skreddersydde opplæringsløp, for personer med norsk som andrespråk, lese- og skrivevansker, matematikkvansker og andre behov for opplæring. Lærlinger med særskilte behov får oppfølging og veiledning fra spesialpedagog i tett samarbeid med fagveileder.

Vi kartlegger ferdigheter og gir individuell opplæring knyttet til personens hovedmål.

Opplæringen foregår i mindre grupper og individuelt en-til-en med mål om å utvikle nødvendige skrive-, lese-, regne og kommunikasjonsferdigheter med henhold til arbeid og/eller utdanning.

Læringsnettverket er opplæringsavdelingen i Spir Oslo. Vi er et team bestående av pedagoger og spesialpedagoger som gir bistand på veien ut i jobb eller utdanning. I Læringsnettverket tilbyr vi praktisk og målrettet opplæring som gjør det enklere å komme ut i ordinært arbeid, samt studiestøtte for alle som skal ta en eksamen eller prøve. Vi gir spesialpedagogisk veiledning for lærlinger, eller andre i et utdanningsløp som har særskilte behov. For lærlinger gir vi veiledning på veien mot fagprøve. På denne måten sikrer vi at lærlingen er godt forberedt til denne og andre prøver/eksamener. I tillegg tilbyr vi kartlegging av alle grunnleggende ferdigheter og studieveiledning.

Vi har spesialpedagoger med testkompetanse. Vi kan sette diagnoser innen lese- og skrivevansker, og matematikkvansker. Dette kan være aktuelt for dem som behøver dokumentasjon for å få tilrettelagt eksamen eller fritak fra et fag.

Vi kartlegger ferdigheter og gir individuell støtte og opplæring. Opplæringen kan kombineres med arbeidspraksis, og vi skreddersyr tilbudet etter behov.

Læringsnettverket jobber med flere utviklingsprosjekter med midler fra Erasmus+, Kompetanse Norge, i tillegg til selvfinansierte prosjekter.

Vi tilbyr

  • Kartlegging av lese-, skrive- og regneferdigheter
  • Norskopplæring for voksne innvandrere
  • PIL – Praktisk Individuell Læring (sertifisert av NHO Service og Handel)
  • Opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter
  • Veiledning mot utdanning
  • Studiestøtte til deg som tar fag eller en utdanning
  • Opplæring som kan gjennomføres i kombinasjon med jobb
  • Mentorstøtte for deg som tar en utdanning

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.