Karea-Varbas blir til Spir Oslo

Vi bytter navn! Karea-Varbas har blitt til Spir Oslo. La deg inspirere av våre nye nettsider og gå 2017 friskt i møte med oss.

Spir Oslo bistår arbeidssøkere slik at de kan skaffe seg økt kompetanse og livskvalitet. Vi vet at folk er flinke og vi er flinke til å se hvordan. Våre verktøy er kartlegging, kvalifisering og karriereveiledning i tillegg til relevant arbeidspraksis i og utenfor bedriften.

Spir Oslo tilbyr også kvalifiserende opplæring for lærekandidater og lærlinger. Vi er godkjent innenfor ni ulike fagområder og flere kan komme til.

Mye er det samme selv om navnet er nytt. Fokus på fag og folk, eller et mye større fokus på rollen som lærebedrift er et satsningsområde for oss fra 2017. Verden er i utvikling og det er vi også, vi gleder oss til fortsettelsen. Vi er inspirert. Vi vil se det spire. Velkommen til Spir Oslo AS.