For arbeidssøker

For arbeidssøker

Vi skreddersyr en plan sammen med deg som er tilpasset din helse og livssituasjon, og bidrar til at du når målet ditt!

Tilbudet kan omfatte

  • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser

  • Opplæring i grunnleggende basisferdigheter

  • Karrierekompetanse – generelle ferdigheter for å få og beholde en jobb

  • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader

  • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften

  • Yrkesopplæring

  • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter

  • Avklare arbeidsmuligheter

  • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning

Kontakt oss

Send oss en melding

Her finner du oss

Spireaveien 8
0580 Oslo
tlf. 900 67 777
post@spiroslo.no