For arbeidssøker

Vi skreddersyr en plan sammen med deg som er tilpasset din helse og livssituasjon, og bidrar til at du når målet ditt!

Tilbudet kan omfatte

  • Karriereveiledning og kompetansekartlegging med fokus på dine interesser og ressurser
  • Opplæring i grunnleggende basisferdigheter
  • Karrierekompetanse – generelle ferdigheter for å få og beholde en jobb
  • Praktisk hjelp til CV og jobbsøknader
  • Arbeidsutprøving/aktiviteter internt i bedriften
  • Yrkesopplæring
  • Arbeidsutprøving i eksterne bedrifter
  • Avklare arbeidsmuligheter
  • Målrettet oppfølging og god veiledning underveis mot jobb eller utdanning

Kontakt oss

Send oss en melding

"*" obligatorisk felt

Navn*

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.