Equass-sertifisert for 2018!

equass-hurra

Spir Oslo har vært igjennom nok en kvalitetsrevisjon etter EQUASS -standarden.

Bedriften ble denne gangen revidert etter den nye EQUASS 2018-standarden og bestod denne med god margin som den tredje bedriften i Norge.

Dette er et sikkert tegn på at ansatte i bedriften har god kunnskap om bedriftens og deltakeres målsettinger og arbeider mot disse på en  innovativ, anerkjent og målrettet måte, med deltakeres behov og ønsker i fokus.