Karriere

Kurs, karriereveiledning og kompetanseheving

Spir Karriere tilbyr kurs, karriereveiledning og kompetanseheving. Profesjonelle karriere- og kompetansefremmende tjenester hjelper deg å nå nye mål. Spir Oslo har samarbeidet med bransjeforeningen Arbeid og Inkludering og et utvalg av andre medlemsbedrifter om utvikling av et rammeverk for karriereferdigheter i Norge.

Alle kurs, karriere og kompetansefremmende tiltak Spir Akademiet tilbyr, har som mål å styrke dine ferdigheter og muligheter i arbeidslivet. Hos oss møter du profesjonelle veiledere som tar utgangspunkt i tre hovedtemaer innen rammeverket  for karriereveiledning: Karrierevalg – Hvordan skaffe og stå i jobb? Karriereutvikling – Hvordan håndtere endringer i karrieren og arbeidslivet? Verktøyet og rammeverket – CMS (Career management skills).

Våre hovedområder

Kurs

«Øvelse gjør mester»

Trenger du påfyll? Vi har mange spennende kurs som tar deg et steg videre. Vi hjelper deg med å tette karrierehullene og gjøre deg kvalifisert til å søke på de jobbene du ønsker deg.

Kompetanse

«Kunnskap er makt»

Noen ganger er det små hindringer som står i mellom en kandidat og en arbeidsgiver. Dette kan være alt fra språkvansker til basiskunnskaper om for eksempel data, dette er løsbart. Vi gjør deg klar for arbeidslivet!

Karriere

«Hvordan kan du bruke dine erfaringer i dagens arbeidsmarked?»

Karriereveiledning øker sjansen for å lykkes og trives i en jobb. På samme tid er vi opptatt av at yrkes- eller studievalg skal være hensiktsmessige i henhold til arbeidsmarkedets behov.

Våre kurs

8 uker á 2,5 timer per uke, holdes av sertifiserte instruktører. Kurset er lagt opp med egenaktiviteter på 1-5 timer mellom kursdagene. Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og tilegne seg mestringsstrategier i forhold til å takle moderate depresjoner og angst. Kurset er basert på kognitiv teori.

8 uker á 2,5 timer per uke, holdes av sertifiserte instruktører. Kurset er lagt opp med egenaktiviteter på 1-5 timer mellom kursdagene. Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og tilegne seg mestringsstrategier i forhold til å takle stress og belastninger i hverdag og jobb. Kurset er basert på kognitiv teori.

Dette kurset passer for deg mellom 14-20 år.  Kurset går over 10 uker, 1,5 time pr. gang. Mestringskurset holdes av sertifiserte instruktører. Målet med kurset er å snu negative tankemønstre og tilegne seg mestringsstrategier i forhold til å takle moderate depresjoner og angst. Kurset er basert på kognitiv teori.

Trenger du hjelp til å håndtere din daglige økonomi? Kurset fokuserer på samspillet mellom din økonomi, helse og livskvalitet. Praktiske verktøy som gjør økonomien din tydeligere.

Hensikten er å få deg til å oppdager nye muligheter for økonomien din. Du får verktøyene i SMART til odel og eie:
Personlig arbeidsbok i økonomi, helse og livskvalitet
Husholdningsregnskap og årsbudsjett
Arkiv for alle økonomiske papirer
Din egen økonomiportal: www.kongslys.no

Å ha en økonomi i balanse er en styrke for livet; vi presterer bedre på jobben, hjemme ja på alle arenaer. Kurset holdes over 3-5 dager med sertifiserte veiledere i Spir Oslo AS. Mer informasjon om SMART?
https://www.tryggokonomi.no/?page_id=170

4 uker á 6 timer pr uke (2 x 3 timer over 2 dager) holdes av sertifiserte instruktører. Målet med kurset er å jobbe fram egne ressurser og mestringsstrategier, å være i forkant av negative tankemønstre. Temaer på kurset er roller man tar frivillig/ufrivillig, valg man gjør, hvordan skape egenmotivasjon og jobbe med selvtillit/selvfølelse. De to siste kursdagene er det høyt fokus på jobbsøk.

Kurset er beregnet for alle som er i jobbsøkerprosesser. Kurset tilfører kunnskap, trening, karriere ferdigheter og verktøy i alle deler av jobbsøkerprosessene. Kursets lengde avhengig av gruppestørrelse og kundens behov.Vi tilpasser innhold og kursmateriell til kunde og målgruppe. Kurset tilrettelegges som en kombinasjon av undervisning, praktisk trening i grupper og individuell veiledning. Etter endt kurs er deltakeren selvhjulpen og faglig trygg med hensyn til å søke jobber og gi et profesjonelt inntrykk i intervjuer.

Emner i kurset:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning med anerkjente verktøyer. Herunder SCI, WIE og Jobpics.
  • Utvikling av profesjonell kompetansebasert CV
  • Stillingsspesifikk søknad
  • Dybdeanalyse av annonser
  • Jobbintervjutrening
  • Personlig handlingsplan
  • Bistand til å kontakte aktuelle arbeidsgivere i og utenfor vårt nettverk

Vi gir oppfølging under og etter kurset en-til-en.

Kursdeltakerne utfordres til å ta viktige valg knyttet til sine verdier, sin økonomi og yrke/utdanning. Gjennom praktiske og lekne øvelser får deltakerne hjelp til å se seg selv og sine ressurser tydeligere og fra nye sider. Ved å sette karriereplaner i sammenheng med målet om bl.a. egen bolig, er dette et motiverende konsept. Det er lagt opp ved bruk av lettforklarende databasert simulator. Kurset er beregnet for ungdom og unge voksne.

Kurset gir deg:
• Selvinnsikt
• Kunnskap om hvordan egne valg påvirker personlig økonomi
• Ferdigheter i valg av utdanning og yrker.

Kurset er delt i tre deler, hver del tar ca. tre klokketimer. Kurset er utviklet av Husbanken og Karrieresenteret i Drammen og vi har sertifiserte instruktører.

Våre karrieretjenester

Etter avtale med eier Oslo kommune tilbyr vi Karriereveiledning og omstilling for ansatte i Oslo kommune. Tilbudet er spesielt rettet mot ansatte som er sykemeldte, eller er i en omstillingsprosess.

Det er arbeidsgiver som søker inn. For bydelene i Oslo kommune tilbys skreddersøm til de brukerne som trenger det. Etter kartlegging og karriereveiledning kan ansatte som kommer fra Oslo kommune velge blant alle våre tilbud.

Last ned søknadsskjema for ansatte i Oslo kommune her.

Når man befinner seg ved et veiskille er det mange hensyn å ta. Vi kan bistå med å finne løsninger som er i tråd med egne interesser, personlige egenskaper og behov i samfunnet.

Våre sertifiserte og profesjonelle karriereveiledere benytter strukturerte verktøy som karriereintervju (SCI), Work interest explorer(WIE) eller Jobpics for å kartlegge dine erfaringer, egenskaper og muligheter.

Spir Karriere hjelper deg med å utforme din profesjonelle og kompetansebaserte  CV. I tillegg bistår vi med stillingsspesifikk søknad, opplæring i  jobbsøkerstrategier, intervjutrening og kartlegging av konkrete jobbmuligheter. Vi hjelper også til med veiledning innen studiemuligheter. Velkommen til oss.

Kompetansepåfyll

Vi tilbyr yrkesrettet norskopplæring for enkeltpersoner og bedrifter med fremmedspråklige ansatte. Opplæringen er målrettet og setter deltakerne bedre i stand til å utføre sitt yrke eller til å komme inn i det norske arbeidslivet.  Spir Oslo kartlegger ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig, samfunnsfag og matematikk. Opplæringen er individuell. Vi bruker anerkjente kartleggingsverktøy og det utarbeides en  individuell handlingsplan for alle deltakere sammen med pedagog.

Praktisk individuell læring på arbeidsplassen er en ny metode for bransjerettet opplæring. Sammen med arbeidsgiver kartlegger vi behovet for kompetanse i bedriften og den enkelte medarbeidernes kompetanse. Er det gap, tilbys medarbeideren opplæring via en en digital opplæringsplattform og personlig oppfølging av pedagog fra Spir Oslo. Dette sikrer målrettet kompetanseheving for bedriften og læring hos den enkelte medarbeider. Spir Oslo har i samarbeid med NHO service vært en av pilotene i utarbeidelsen av PIL som medarbeiderutviklingsform

Norge har behov for fagfolk! Hos Spir Oslo kan du ta fagbrev ni fag. Vi ønsker å følge deg på veien mot fagbrev, les mer om våre tilbud til lærlinger her. Du kan også lære mer om fagområdene på Utdanning.no via linkene under. Vi gleder oss til å høre fra deg!

• Mediegrafiker
• IKT servicemedarbeider
• Kontor og administrasjon
• Institusjonskokk
• Bilfag lette kjøretøy
• Sveisefaget
• CNC maskinarbeiderfaget
• Produksjonstekniker
• Industrifag (TIP)
• Anleggsgartner i samarbeid med Bygartnerne

Over 30% av alle voksne i Norge – over 1 million mennesker – leser og skriver så dårlig at de kan ha problemer med å mestre kravene i arbeidslivet. Via læringsnettverket tilbyr vi grunnleggende lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring og opplæring i arbeidslivets krav og forventninger. Vi benytter Veilederen basis og Rådgiveren for å karlegge ditt nivå for deretter å gi individuell tilpasset opplæring. Les mer om Læringsnettverket her.

Enten du lærer best sammen med andre, eller du foretrekker å arbeide på egen hånd, gir vi deg muligheter som skaper motivasjon og struktur. Læringsrommet med studiestøtte er et tilbud til deg som trenger et sted å være for å fullføre påbegynt utdanning/videre studier innen planlagt tid. Gjennom Læringsrommet med studiestøtte får du en sosial arena for dine studier. Å lære sammen med andre skaper motivasjon, å jobbe alene med studiene, men med tilgang på veileder skaper også motivasjon. Veileder hjelper deg med studieteknikk, planlegging og motivasjon. Du får tilgang til PC med nettilgang og vi bistår deg, uansett om du følger nettstudier eller klasseromsundervisning. Veileder er utdannet pedagog.

Kontakt oss

Send oss en melding

Meldinger behandles på virkedager mellom 08.00 – 15.00.

Her finner du oss

Spireaveien 8
0580 Oslo
tlf. 900 67 777
post@spiroslo.no

Eller ring oss