Spir Oslo er tilstede og på plass

Spir Oslo følger situasjonen rundt koronaviruset nøye, og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg.

Spir Oslo er opptatt av at alle ansatte, deltakere, lærlinger, kunder og samarbeidspartner skal være trygge på at vi tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre avdelinger. Vi jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for alle, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

I Spir Oslo har de fleste jobbveiledere og pedagoger hjemmekontor. Oppfølging av deltakerne foregår via ulike digitale plattformer; videoveiledning, digital karriereveiledning, e-post og telefon m.m.

Vårt jobbsenter er åpent, det vil si at deltakerne kan få all den hjelpen de trenger via digitale kanaler. Alle deltakere med behov for spesiell opplæring får individuell oppfølging og opplæring digitalt og over telefon. Lærlingene våre får også oppfølging fra både fagveiledere, opplæringskontor og pedagoger fra læringsnettverket.

Alle våre ansatte er selvsagt tilgjengelig på mobil og mail, og hvis du ikke får tak i personen du ønsker kan du kontakte:
Arbeidsforberedende trening: Mimount Elatyaoui Kristensen tlf. 930 59 274
Terje J. Larsen tlf. 930 58 207
Varig tilrettelagt arbeid: Solfrid I. Nordrum tlf. 476 93 052
Marianne Solberg tlf. 990 48 880
Oslo kommune: Anita Medby tlf. 997 88 998
Læringsnettverket: Andreas Karth Roald tlf. 415 28 815

Fortsatt åpent for kunder
Bilverkstedet i Jerikoveien, Mekanisk avdeling i Rosenholmveien, Grafisk og Print, Nettbutikk og pakking, Kantinen, Jobbfrukt, Søm og redesign, Drift og vaktmesteravdeling i Spireaveien.

Ved spørsmål kan også nestleder Glenn Dehli glenn.dehli@spiroslo.no eller fagsjef Anne Rita Kvernmo anne.rita.kvermo@spiroslo.no kontaktes.

Vi oppdaterer informasjon ved endringer.