For Rådgivningskontoret for syn og hørsel, under Oslo kommune, har vi utviklet egen grafisk profil innenfor Helseetatens retningslinjer.

Kunden trengte hjelp til å markedsføre utvidelse av tilbudet fra hørsel til hørsel og syn, samt valg av riktige kommunikasjonskanaler. Resultatet skulle være lett å huske og lese (selvfølgelig).

Vi har levert identitespakke bestått av designhåndbok, informasjonsbrosjyre, illustrasjoner, visittkort, roll-ups, plakater og kalendere. I tillegg kom Powerpoint-maler. Flere kreative forslag ble drøftet og valget falt på Rødhette og Ulven. ”Bestemor” sliter med både syn og hørsel, som vi mener er en god henvisning til nettopp et rådgivningskontor for syn og hørsel.

Den nye profilen ble presentert på kick-offen ved slutten av 2015, og møtte veldig god respons. ”Før hørte vi deg, nå ser vi deg også” – slagordet vi har foreslått ble en lokal hit.

Utdrag av designhåndboken

Vi har tegnet mange skisser/illustrasjoner

Endelig resultat i form av folder og roll-up

 

Eksempel på plakat til kick-off rettet mot V.I.P. gjester