Gøy å ta seg av makeover! Fra utgangspunktet ønsket Opplæringskontoret for jernbanesektoren å trykke selvlagde flyere til Utdanningsmessen. Det endte med full makeover av profilen som resulterte i nye maler til flyere, roll-ups og visittkort. Opplæringskontoret er nå synligere og tydligere i budskapet sitt rettet mot målgruppen. Gratulerer!