For Bydel St. Hanshaugen leverer vi en informasjonsbrosjyre i kvartalet. Denne sendes ut til alle bydelens innbyggere for å informere om tjenestetilbud samt nyheter i området. Mal for grafisk design – i tråd med Oslo kommunes grafisk manual – ble utarbeidet hos Spir Grafisk, og er nå fast utgangspunkt for de ulike utgivelsene.