Digeltek blir til Spir Oslo

Spir Oslo, tidligere Karea-Varbas har kjøpt Digeltek av Ilas (foruten båt-produkter) med overtakelse 1/9-2016. Avdelingen i Rosenholmvn 6 vil fortsatt holde til i de samme lokalene, men vil endre navn til Spir Mekanisk.

Mekanisk avdeling i Spireaveien vil flytte til Rosenholmveien 6 så snart som mulig slik at vi får samlokalisert all mekanisk produksjon. Flere av de samme personene som du kanskje kjenner fra tidligere vil fortsatt være å treffe.